Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 1 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Hortencja, Jakub, Konrad

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Archiwum Zamówień Publicznych

Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bogatyni

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zalacznik I Formularz ofertowy

Zalacznik II.1_II.15 Formularze asortymentowo_cenowe

Zalacznik II_16_II_23 Formularze asortymentowo_cenowe

Zalacznik II_24_II_40_Formularze_asortymentowo_cenowe

Zalacznik V Wzór umowy

Zalacznik VI Oswiadczenie dotyczace oferowanego przedmiotu zamowienia

Załacznik nr III Oświadczenie

Załącznik nr IV Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Aktualizacja 28.05.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. terminu

Ogłoszenie o zmianie terminu 02_06_2021 godz. 9.30

Odpowiedzi_na_zapytania Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie termin 02_06_2021 godz. 9.30

Zmodyfikowany SWZ Dostawa wyrobów farmaceutycznych ZP 271-N1_02_V_2021

Zmodyfikowany Zalacznik V Wzór umowy

Zmodyfikowany Zalacznik I Formularz ofertowy

Zmodyfikowany 2 Zalacznik II_24_II_43_Formularze_asortymentowo_cenowe

Zmodyfikowany Zalacznik II.1_II.15 Formularze asortymentowo_cenowe

Zmodyfikowany Zalacznik II_16_II_23 Formularze asortymentowo_cenowe

Zmodyfikowany Zalacznik II_24_II_40_Formularze_asortymentowo_cenowe

Aktualizacja 31.05.2021

Ogłoszenie o zmianie terminu 08_06_2021 godz 10

Uzupełnienie odpowiedzi_na_zapytania Wykonawców z 28_05_2021

Zmodyfikowany_31_05_2021 SWZ Dostawa wyrobów farmaceutycznych ZP 271-N1_02_V_2021

Aktualizacja 07.06.2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przewiduje na sfinansowanie zamówienia

Aktualizacja 09.06.2021

Formularz z otwarcia ofert z dnia 08_06_2021

Aktualizacja 23.06.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania