Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Obiekt monitorowany

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni informuje, że od dnia 1 października 2017 roku w tutejszej placówce Szpitala Gminnego zostaje uruchomiona Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do godziny 08.00 dnia następnego. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

W jej ramach odbywają się porady lekarskie w Izbie Przyjęć w Szpitalu Gminnym przy ul. Szpitalnej 16, porady telefoniczne, a także w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe. Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

W gabinecie zabiegowym, a w sytuacji uzasadnionej również w domu pacjenta, są wykonywane zabiegi pielęgniarskie (np. iniekcja leku), gdy został on zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, a także gdy zleci go lekarz podczas wizyty pacjenta w ambulatorium czy w miejscu zamieszkania.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym, uszczerbkiem na zdrowiu;
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Dotyczy to również porady telefonicznej – przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozmowy telefoniczne są rejestrowane (nagrywane).

Dzieciom udzielane są świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w obecności opiekuna prawnego, wyjątek stanowią świadczenia ratujące życie.

Należy pamiętać, że na wizyty kontrolne, np. w chorobach przewlekłych lub na przedłużanie recept należy umawiać się do swojego lekarza rodzinnego.

 

Porady ambulatoryjne można uzyskać stacjonarnie w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, tel. 75 77 39 324, 602 888 310

W celu uzyskania porady lekarskiej należy dzwonić do lekarza – nr tel. 500 451 650

W celu wykonania przez pielęgniarkę zleceń stałych

 lub doraźnych należy dzwonić – nr tel. 500 451 697

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są rejestrowane. 

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.

 

 

Wybór lekarza rodzinnego - jak wybrać i zmienić lekarza POZ

SP ZOZ w Bogatyni informuje, w jaki sposób pacjent może zmienić lekarza POZ:

1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę i położną.

2. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

3. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru.

4. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania - na wniosek świadczeniobiorcy - kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym wypadku pacjent.

Lekarze zatrudnieni w SP ZOZ w Bogatyni, na których pacjent ma prawo złożyć deklarację:

 1. Lek. med. Jan Bednarczyk
 2. Lek. med. Ryszard Śliwko
 3. Lek. med. Magdalena Załucka-Seweryn
 4. Lek. med. Tomasz Czerwień
 5. Lek. med. Andrzej Guzowski
 6. Lek. med. Jarosław Jarmusz

Ponadto, w przychodni na ul. Wyczółkowskiego przyjmuje lek. med. Marcin Przybyłek.

Pielęgniarki POZ zatrudnione w SP ZOZ w Bogatyni, na które można składać deklaracje:

 1. Dorota Temporale
 2. Ewa Szyrwiel
 3. Maria Bokszyńska
 4. Elżbieta Sobierajska
 5. Wanda Peremicka

Położne POZ zatrudnione w SP ZOZ w Bogatyni, na które można składać deklaracje:

 1. Władysława Kulisz
 2. Barbara Ćwilichowska

Deklaracje dostępne poniżej oraz w placówka POZ:

 1. Deklaracja lekarza POZ
 2. Deklaracja pielęgniarki POZ
 3. Deklaracja położnej POZ

 Placówki SP ZOZ w Bogatyni, w których pacjent ma prawo złożyć deklaracje:

 • POZ ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia tel. 757732046
 • POZ ul. Fabryczna 1, 59-920 Bogatynia, tel. 757732424
 • WOZ Opolno-Zdrój, ul. Kasztanowa 20, tel. 757738325
 • WOZ Porajów, ul. Różana 8, tel. 757738295
 • WOZ Działoszyn 162, tel. 757731320

Podkategorie