Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 30 Marzec 2020    |    Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Obiekt monitorowany

Wybór lekarza rodzinnego - jak wybrać i zmienić lekarza POZ

SP ZOZ w Bogatyni informuje, w jaki sposób pacjent może zmienić lekarza POZ:

1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę i położną.

2. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

3. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru.

4. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania - na wniosek świadczeniobiorcy - kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym wypadku pacjent.

Lekarze zatrudnieni w SP ZOZ w Bogatyni, na których pacjent ma prawo złożyć deklarację:

 1. Lek. med. Jan Bednarczyk
 2. Lek. med. Ryszard Śliwko
 3. Lek. med. Magdalena Załucka-Seweryn
 4. Lek. med. Tomasz Czerwień
 5. Lek. med. Andrzej Guzowski
 6. Lek. med. Jarosław Jarmusz

Ponadto, w przychodni na ul. Wyczółkowskiego przyjmuje lek. med. Marcin Przybyłek.

Pielęgniarki POZ zatrudnione w SP ZOZ w Bogatyni, na które można składać deklaracje:

 1. Dorota Temporale
 2. Ewa Szyrwiel
 3. Maria Bokszyńska
 4. Elżbieta Sobierajska
 5. Wanda Peremicka

Położne POZ zatrudnione w SP ZOZ w Bogatyni, na które można składać deklaracje:

 1. Władysława Kulisz
 2. Barbara Ćwilichowska

Deklaracje dostępne poniżej oraz w placówka POZ:

 1. Deklaracja lekarza POZ
 2. Deklaracja pielęgniarki POZ
 3. Deklaracja położnej POZ

 Placówki SP ZOZ w Bogatyni, w których pacjent ma prawo złożyć deklaracje:

 • POZ ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia tel. 757732046
 • POZ ul. Fabryczna 1, 59-920 Bogatynia, tel. 757732424
 • WOZ Opolno-Zdrój, ul. Kasztanowa 20, tel. 757738325
 • WOZ Porajów, ul. Różana 8, tel. 757738295
 • WOZ Działoszyn 162, tel. 757731320

Dofinansowanie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni informuje, że przystąpił do realizacji projektu pn. ”Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych przez pracowników i pacjentów SPZOZ w Bogatyni poprzez informatyzację SP ZOZ w Bogatyni oraz wdrożenie e-usług, takich jak e-rejestracja, e-wyniki, e-konsultacje, e-formularze, e-powiadomienia. 

 

Podkategorie