Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Obiekt monitorowany

Komunikat dla Świadczeniobiorców

Komunikat dla Świadczeniobiorców w sprawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Narodowy fundusz Zdrowia informuje że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobnych (Dz.U z 2016r poz.922) określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1938,z pózn.zm) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wskazanych w tej ustawie podmiotów (min. Pacjentów-świadczeniobiorców). Przetwarzanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych osobowych odbywa się zatem na podstawie przepisów prawa oraz ma na celu m.in. kontrolę przestrzegania zasad: legalności, gospodarności rzetelności i celowości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych, uzasadniając żądanie swoja szczególną sytuacją. Z takim żądaniem może wystąpić, jedynie wówczas, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art.23 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wtedy ,gdy wykorzystywanie danych jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Żądanie takie nie  jest jednak dopuszczalne, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie innej przesłanki legislacyjnej, w tym na podstawie przepisu prawa tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która to przesłanka stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku powyższym żądanie zaprzestania  przetwarzania danych bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może być zrealizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 źródło-Departament Spraw Świadczeniobiorców

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący możlwiości bezpłatnego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 roku będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciw pneumokokom. Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia uzyskacie na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu  https://pssezgorzelec.pis.gov.pl/?glowna=4 lub w przychodni, gdzie jest złożona deklaracja wyboru lekarza - pediatry POZ.
 
 
 

Podkategorie